اولین مجله تخصصی تجهیزات موسیقی

میکائیل یعقوب زاده

اهمیت ریتم در موسیقی

یکی از اصلی‌ترین اجزای تشکیل دهنده یک قطعه‌ی موسیقی ریتم و جمله‌های ریتمیک آن است. این نکته را نباید فراموش کرد که ملودی‌های جذاب و شنیدنی که در خاطرتان مانده‌اند از زیرساخت‌هایی تشکیل شده‌اند که برجسته‌ترینشان الگوهای ریتمیک می‌باشند. این چیدمان کشش‌ها هستند که به واسطه آن‌ها جملات موسیقی خلق می‌شوند، غیر از این تنوع صداها به تنهایی معنا ندارند. اگر صداها را به رنگ تشبیه کنیم، ریتم قلمی است که رنگ‌ها را به حرکت در می‌آورد. ولی متاسفانه…