اولین مجله تخصصی تجهیزات موسیقی

رضا امینی

چگونه آهنگ‌های گروه خود را زنده ضبط کنید؟

راه‌های مختلفی برای ضبط موسیقی وجود دارد و برای کسب نتیجه‌ی مطلوب لازم نیست که حتماً در استودیوهای مرسوم باشید. ضبط نوازنده‌ها در کنار هم میتواند نتیجه‌های خوبی مانند پویایی، اجرای خوب و هماهنگی با یکدیگر را در بر داشته باشد. در پایین به 10 مرحله برای شروع میپردازیم:   داشتن ابزار لازم در کنار سازها و امپلی فایرها، شما به…