اولین مجله تخصصی تجهیزات موسیقی

دسته: دانشنامه

خستگی گوش چیست؟

خستگی گوش چیست؟ شرایطی است که پس از شنیدن صدا و کار کردن با صدا به مدت چندین ساعت رخ می‌دهد، معمولاً در حالت میکس کردن. به نظر می‌رسد که هنگام شنیدن صدا با ولوم زیاد یا شنیدن صدا با فرکانس‌های اغراق شده (فرکانس‌های بالا یا فرکانس‌های میانی شدید) رخ می‌دهد.