اولین مجله تخصصی تجهیزات موسیقی

برچسب: آنالوگ چیست

صدای آنالوگ و دیجیتال چیست و چه تفاوتی با هم دارند؟

شاید بارها در مقالات ، مصاحبه ها و یا فیلم ها دیده باشید که وقتی صحبت از صدای آنالوگ (و البته عکس و فیلم آنالوگ، که موضوع بحث ما نیست) به میان می آید چشم ها همگی برق میزند که هیچ چیز آنالوگ نمیشود و کیفیت بسیار متفاوتی دارد! اگر میخواهید بدانید داستان چیست و تا چه حد این قضیه…