اولین مجله تخصصی تجهیزات موسیقی

برچسب: استاد گیتار

چگونه برای خود استاد گیتار مناسب پیدا کنیم

با اینکه باور کلی بر این اساس است که موسیقی معاصر توسط گروهی از نوازندگان نابهنجار و خنایکار شکل گرفته است، درعین‌حال برای پیشرفت در این مسیر مانند هر مسیر دیگری، تنها زمانی می‌توانید خوب و درست گیتار بنوازید که با نظم و روش درست پیش بروید. به هرحال، حتی سرکش‌ترین و قانون‌شکن‌ترین نوازنده‌ها هم تنها به این دلیل توانسته‌اند…