اولین مجله تخصصی تجهیزات موسیقی

برچسب: Namm Show

NAMM 2018: آشنایی با نمایشگاه NAMM

از لحاظ تئوری پایان هر دوره ای با شروع دوره بعدی و اتفاقات جدید همراه است. زمانی که یک دوره به پایان خود نزدیک می شود ارزش وقایع در آن کمرنگ می شود و همه منتظر دوره جدید و اتفاقات جدید هستند ، دوره بعدی قرار است رخ بدهد. در سال میلادی هم به این شکل است، با نزدیک شدن…