n 0 مجموعه - تومان

باشگاه گیتار

خانهباشگاه گیتار


قهرمانان و اسطوره‌های ما فرم ایده‌آلی از آنچه هستند که ما می‌خواهیم به آن شکل باشیم. برای رسیدن به این مهم تنها یک راه وجود دارد و آن تمرین و تمرین است! مانند رفتن به باشگاه، به معنای واقعی کلمه باشگاه! نام این سری از کلاس‌های آموزش گیتار ” باشگاه گیتار” است، مهم نیست که در چه سطحی از نوازندگی هستید، باشگاه گیتار آمادست تا در تمام سطوح بتواند شما را به سمت جلو هدایت کند. هر سری شامل تمرین‌های درجه بندی شده با سختی‌های متفاوت است تا شما بتوانید ساعتها به تمرین بپردازید.
این سری آموزشی، یکی از استانداردترین سری‌های آموزش گیتار می‌باشد. تمرین‌های منظم، آهسته و پیوسته از ویژگی‌هایی فرم آموزش کریس بونو می‌باشد، همین امر باعث هماهنگ شدن بهتر نوازنده با تمارین می‌شود.